News | ข่าว

September 16, 2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 " บิทไว้ส์กรุ๊ป " ยินดีต้อนรับ " ลูกค้าสาขาภาคตะวันออก " เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอาก...

September 14, 2020

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอ...

September 10, 2020

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2563 บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับ " บจก.โปรแอร์ ดอทคอม " จำนวน 30 ท่าน  เข้ารับฟังการอบรมในส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทาซากิ และอบรม ERROR CODE ในเครื่องปรับอากาศ ช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบร...

September 4, 2020

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2563 บริษัท บิทไว้ส์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับ " ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสาขาภาคใต้ "  จำนวน 150 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมสัมมนา “ ผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศSolar Hybrid และเทคนิคการติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศทั่วไป ” ณ โร...

August 28, 2020

ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2563 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมแข่งขันอยู่  12 ทีม ได้แก่ทีม HR เซอร์วิส, Quality Team, M&M, บ่กล้าท้อ, Testing Lab, มดงาน, หมดสภาพ, ฟ้าใส, แมชเชนเจอร์4G, ร่วมมือสร้างสรรค์, คน90, หิ่งห้อย ผู้ชนะอันดับที่1ในการประกวดจะได้เงินรับรางวัลมูลค่า 1,500...

August 25, 2020

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อใ...

July 8, 2020

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาบิทไว้ส์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับ"ห้างหุ่นส่วนจำกัด เจริญกิจเซลล์" เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเคร...

June 12, 2020

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.ทางบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการบริจาคตู้ปรับแรงดันอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อทางอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคโควิด โรควัณโรค ไข้หวัดใหญ่ หรืออื่นๆ โดยในวันเวลาเดีย...

April 7, 2020

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัท บิทไว้ส์กรุ๊ป จำกัด จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วบริเวณออฟฟิศสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสบายใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท...

March 20, 2020

วันที่20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บิทไว้ส์กรุ๊ปได้จัดอบรมสัมมนาความรู้แก่ตัวแทนจำหน่ายในหัวข้อ“ Tasaki Knowledge &T raining ” ณ Teak Garden Spa Resort จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมานาครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ...

Please reload

Featured Posts

Tasaki New Logo ทาซากิเปลี่ยนโลโก้ใหม่ๆ

January 27, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts โพสล่าสุด
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon